ผู้บริหาร

พ.ต.อ.กฤศ   จันทร์สว่าง

ผกก.สภ.สองพี่น้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

8766131
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3533
3536
10127
8729481
72564
111682
8766131

Your IP: 3.231.228.109
Server Time: 2019-10-22 21:22:30

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง

ประวัติความเป็นมาของ สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง เดิมชื่อว่า สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง  ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง หมู่บ้านอำเภอเก่า ในเขตสุขาภิบาลตำบลสองพี่น้อง มี ร.ต.อ.เฉลิม    ธรรมประทีป   เป็นหัวหน้าสถานี แต่เนื่องจากภูมิประเทศ เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง  ซึ่งน้ำจะท่วมตั้งแต่เดือนกันยายน  จนถึงเดือนมกราคม ของทุกปี  ไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน  ข้าราชการตำรวจและพ่อค้าประชาชนได้ร่วมมือกันย้ายอาคารสถานีตำรวจมาปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ   เนื้อที่   6    ไร่   12  วา  เลขหมายทะเบียนราชพัสดุ  22384 ที่ราชพัสดุ  สพ. 172  เลขที่  47  ถนนศรีสำราญ 2    ตำบลสองพี่น้อง     อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีคนแรก  ร.ต.อ.แดง  เกาไศยานนท์  มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับกอง

 

 

 

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2509  กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจขึ้นใหม่ โดยก่อสร้างขึ้นตรงบริเวณตัวอาคารเดิม  มี ร.ต.อ.สมบูรณ์   สมประเสริฐ  เป็นผู้บังคับกอง ต่อมา  พ.ศ. 2517  ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นสารวัตร  มี  ร.ต.อ.ชัยวัฒน์  ชำนาญพูด  ดำรงตำแหน่งสารวัตรคนแรก   ต่อมา  พ.ศ. 2525  ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นสารวัตรใหญ่  มี พ.ต.ท.สมศักดิ์  รักซ้อน  ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่คนแรก         ต่อมา พ.ศ. 2537   ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นรองผู้กำกับการ มี พ.ต.ท.ชาญชัย  สุวรรณจิตร  ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง  เป็นคนแรก ต่อมาในปี  พ.ศ.2539  กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจขึ้นใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น  บนพื้นที่    ที่ทำการ เดิม  ต่อมา พ.ศ.2540   ได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นผู้กำกับการ มี   พ.ต.อ.เสม   พรโสภิต    ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอสองพี่น้อง  เป็นคนแรก

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อที่ทำการ จาก เดิม สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง เป็น   “สถานีตำรวจภูธร สองพี่น้องโดยมี  พ.ต.อ.สุทธิ   พวงพิกุล  ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานี ตำรวจภูธรสองพี่น้อง เป็นคนแรก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ธุรกิจรักษาความปลอดภัาย