ผู้บริหาร

พ.ต.อ.กฤศ   จันทร์สว่าง

ผกก.สภ.สองพี่น้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

8766062
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3464
3536
10058
8729481
72495
111682
8766062

Your IP: 3.231.228.109
Server Time: 2019-10-22 21:02:16

บุคลากร

 

 
 

 

พ.ต.อ.กฤศ    จันทร์สว่าง

ตำแหน่ง  ผกก.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :   086 793  7007

 

 พ.ต.ท.มองศักดิ์  มูลละออง

 ตำแหน่ง  รรท. รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่่น้อง

เบอร์มือถือ :  083 252 8438,081 378 1445 


             

   

 พ.ต.ท.กิตติพงษ์  บุญรอด

 ตำแหน่าง  รอง ผกก.สส.สภ.สองพี่น้อง

 เบอร์มือถือ :  081 942 4633 

 

 

   

พ.ต.ท.สุวิทย์  ทองพนัง

ตำแหน่ง  รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 086 690 0889 

 

 

   

พ.ต.ท.วิชัย   เพ็งแจ่ม 

ตำแหน่ง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้่อง

เบอร์มือถือ : 084 316 5582

 

 

   

พ.ต.ท.พรชัย   ภิรมย์ดา

ตำแหน่ง  สวป.สภ.สองพี่น้อง 

เบอร์มือถือ : 08 6773 8714   

 

 

 

พ.ต.ท.ชูศักดิ์  สิริทรัพย์ทวี

ตำแหน สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง   

เบอร์มือถือ : 094 894 5698

                                                                                                                                                                             

   

ร.ต.อ. ธวัช   แสงสว่าง

ตำแหน่ง  สว.อก.สภ.สองพี่น้อง 

เบอร์มือถือ : 086 861 9001

 

   พ.ต.ต.ภาวิต  ปรีนคร

ตำแหน่ง  สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :  081 962 0915

 
 

พ.ต.ต.มานะ   สรรบดีสกุล

ตำแหน่ง  สว.(สอบสวน).สภ.สองพี่น้อง 

เบอร์มือถือ : 085 142 1196

                     

 

   

ร.ต.อ.สราวุธ  ศรนรินทร์

ตำแหน่ง  สว.สส..สภ.สองพี่น้อง  

เบอร์มือถือ : 061 616 6662

 

 

   

ร.ต.อ.ณัฎฐากร   โพธิ์พระ

รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 08-6537-9900

 
   

ร.ต.อ.เวิน   ขันตี

ตำแหน่ง  รอง สว.สส.สภ.องพี่น้อง

เบอร์มือถือ :  08-1986-3972

 
   

 ร.ต.อ.สมบัตร   ค้ายาดี

ตำแหน่ง  รอง สว.ธร .สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ  : 087 155 2736

 

   ร..ต.อ.เสริญ   ช่างดำริ

รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง(ช่วยงานสอบสวน)

เบอร์มือถือ : 081 704 9346

 

   

ร.ต.อ.อมร   ฉันทะดี

ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :  091 697 7927    

 

 

   

ร.ต.อ.สัญญา   วิจิตธำรงศักดิ์

 ตำแหน่ง   รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง

 เบอร์มือถือ : 08-1342-1732

 

                   

   

 

ร.ต.อ.วิวัฒน์   เหลืองวัฒนวิไล

ตำแหน่ง  รอง สว.(สอบสวน)สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 08-5086-2136

   

 

 

ร.ต.อ.จิระพจน์  ปลอดขำ

ตำแหน่ง  รอง สวป. สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 08-6014-6873

   

 ร.ต.อ.นาวิน  กันพิพิช

ตำแหน่ง  รอง สว.สส.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 089 210 8406                                                

   

   

ร.ต.อ.ชัยวัฒน์  ขันขาว

ตำแหน่ง  รอง สว.สส.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :08-1779-3861

 

 

   

ร.ต.อ.ชุมพล    โพธิ์่ลาดพร้าว

ตำแหน่ง  รอง สว.จร.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :08-5704-9895

 
   

ร.ต.อ.หญิง อัจฉรี  วุฒิวัฒนา

ตำแหน่ง  รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 099 492 1422

 
   

ร.ต.อ.หญิง ชนกกานต์   แขวงนคร

ตำแหน่ง  รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระยายโสม(มาช่วยราชการ)

เบอร์มือถือ : 08-1880-0483

                                                                                                                            
   

ร.ต.อ.สวาท   สงเคราะห์

ตำแหน่ง  รอง สว.ป.สภ.สองพี่น้อง (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-1986-5388

 
 

 ร.ต.อ..แสงชัย   มีผิวหอม

ตำแหน่ง  รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 08-1984-3562

 

 

 ร.ต.ท.ศรัณญ์   วิทยาธรลิขิต

ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :

 
 

 ร.ต.ท.ธนโชติ   เล้าพูลผล  

ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :

 
   

ร.ต.ท.สมเกียรติ   พัฒนมาศ

ตำแหน่่ง  รอง สว.(ป)สภ.สองพี่น้อง (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ : 08-0652-7575

 
 

 

ร.ต.ต. ธวัช   มายืนยง

ตำแหน่ง  รอง สว.(สส) ฯ  (งาน เทคโนโลยีฯ)

เบอร์มือถือ :09-2252-2905

 

 

   

ร.ต.ต.วิชัย    จิโน

ตำแหน่ง  รอง สว.(ป) สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ : 08-4528-4579

 
 

ร.ต.ต.กำจร   ช่างสมบุญ

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานสืบสวนฯ

เบอร์มือถือ :08-1856-7602

 

   
 

ร.ต.ต. ไพรัตน์   ไกรกิจการ

ตำแหน่ง  รอง สว.(ป) ฯ (วิทยุสื่อสาร)

เบอร์มือถือ :08-5952-1920

 
 

 

 

 

 

   ร.ต.ต..สมบัติ   ธนโชติพงศา

ตำแหน่ง  รอง สว.(ป) ฯ สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :08-1910-0701

 
 

พ.ต.ท.ธวัชชัย    นรสิงห์      

รอง ผกก.ป.ฯช่วยราชการ สภ.หนองหญ้าไซ

 

ร.ต.อ.วีระยุทธ   สุขแสง  

ตำแหน่ง  รอง สว.(สอบสวน) ช่วยราชการ สภ.บางตาเถร

เบอร์มือถือ : 

   

ด.ต.เชาวลิต    ชาโรจน์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานสืบสวน ฯ

เบอร์มือถือ :08-6626-1828

 
   

ด.ต.มานพ   รานไพร

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งาวิทยุสื่อสาร)

เบอร์มือถือ :08-4801-6357 , 083980-0660

 

   

ด.ต.ณรงค์    งาชัยภูมิ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สืบสวน)

เบอร์มือถือ :08-9886-1725

 

   

ด.ต.ชัยเดช   เสียงสมใจ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานสืบสวน สภ.สองพี่น้อง

เบอร์มือถือ :08-1942-1231

 

   

ด.ต.พิเชษฐ   จีนเมือง

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ จยย.) 

เบอร์มือถือ :08-8622-4561

 
   

ด.ต.สังวาล   ศรีโมรา

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(งานเสมียนประจำวัน)

เบอร์มือถือ :08-9802-1012

 

   

ด.ต.มนตรี   คงอิ่ม

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานสอบสวน)

เบอร์มือถือ :08-1981-5570

 
   

ด.ต.เหมราช   พวงอินทร์

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-7589-9923

 
   

ด.ต.สำเริง   คุ้่มสุข

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ (สิบเวร)

เบอร์มือถือ :09-0443-2792

 
   

ด.ต.นพพร   สะท้านภพ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานสืบสวน)

เบอร์มือถือ : 08-4004-9356

 

   

 

ด.ต.สายันต์   ศรีชมภู

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งาน จ่ากองร้อย)

เบอร์มือถือ :08-4020-8638

 
   

ด.ต.สมพงษ์  เคนบ้านเป้า

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานสืบสวน ฯ (ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการสืบสวน)

เบอร์มือถือ :08-3753-5668

 

     
   

ด.ต.เฉลิมเกียรติ   พุทธรักษ์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-4402-5491

 
     
   

ด.ต.ธงชัย   พรจตุรพงษ์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-9886-1698

 

     
     
   

 ด.ต.สนิท   โต๊ะปลื้ม

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (ปฏิบัติงานสืบสวน)

เบอร์มือถือ :08-9551-0830

 
   

 

     
   

ด.ต.คชเดช    พิมพ์สินธุ์

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-0217-0909

     

 

   

ด.ต.นิวุฒิ   ดอนไพร

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปรามฯ(ปฎิบัติงาน พลขับ)

เบอร์มือถือ :08-1192-3372

 

     
   

 

   

ด.ต.มงคล    เรืองวงษ์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานจราจร)

เบอร์มือถือ :08-6175-80058

 
   

 

   

ด.ต.อภิชาติ   สุวรรณปทุมเลิศ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานจราจร)

เบอร์มือถือ :08-7167-0002

 
   

 

     
   

ด.ต.ธานี   ธิติวิภู

ตำแหน่ง  ผบ.หมุ่งานป้องกันฯ (งานสอบสวน)

เบอร์มือถือ : 083 776 9645

 

     
   

 

   

ด.ต.ชาญณรงค์   อบอุ่น

ผบ.หมู่งานป้องกนปราบปราม ฯ (เปรียบเทียบปรับ)

เบอร์มือถือ :08-7365-7729

 
   

 

   

ด.ต.สาโรช   เรืองหิรัญวนิช

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-6129-7420

 
   

 

   

ด.ต.เลิศ    ภูอาศัย

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-6162-4449

 
 

     
   

ด.ต.จำเริญ   กัญญารัตน์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ จยย.)

เบอร์มือถือ :08-3619-2579 , 08-4435-3726

 

     
   

 

   

ด.ต.สมเจต   แสงเพ็ญอ่อน

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  ( จนท. CPO)

เบอร์มือถือ :08-1858-3670

 
   

 

     
 

ด.ต.เมธี    วาลมนตรี

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานธุรการ ป.)

เบอร์มือถือ :08-3610-1828

 
     
   

 

   

ด.ต.อัษฎาวุฒิ   บุญช่วย

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ จยย.)

เบอร์มือถือ :08-6338-6034

 
   

 

     
 

ด.ต.ฉัตรชัย   ไชยสงเมือง

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  

เบอร์มือถือ :08-4099-3177

 

     
   

 

   

ด.ต.หญิง จุติมา   เสียงสมใจ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานธุรการฯ (งานการเงิน)

เบอร์มือถือ :08-1942-9880

 
   

 

   

ด.ต.ธัญญากร    ฉิมวงษ์

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ จยย.)

เบอร์มือถือ :08-1942-0819

 
     
     
   

ด.ต.วิโรจน์   ขำดี

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (พลขับ 20)

เบอร์มือถือ :08-1246-7230 , 08-6170-4447

 
     
     
   

ด.ต.สมบูรณ์   หุ่นศิลป์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานสืบสวน (เดินรายงาน)

เบอร์มือถือ :08-9516-9090

 

     
   

ด.ต.ธนัท   วรานนท์วนิช

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  ( ธุรการ จราจร)

เบอร์มือถือ :08-1795-2541

 
     
   

ด.ต.สมนึก   ผิวเผือก

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-3224-2914

 

     
     
   

ด.ต.นิวัฒ   ปรีทอง

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ จยย)

เบอร์มือถือ :08-6520-5089

 
     
     
 

ด.ต.นพพร   แผนพงศพัฒน์

ตำแหน่ง   ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สืบสวน)

เบอร์มือถือ :09-0141-6677 , 08-6566-593

 

 

     
   

ด.ต.สุวัฒ     บุญน้อย

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ 

เบอร์มือถือ : 08-5195-3631

 
     
   

ด.ต.สุรชัย   ว่องไววิริยกิจ

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานจราจร)

เบอร์มือถือ :08-1294-0774

 

     
   

ด.ต.อภินันท์    ปันนะ

ตำแหน่่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-6757-2166                      

 

     
   

ด.ต.สมบัติ   บิืนไทยสง

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (สายตรวจตำบล)

เบอร์มือถือ :08-1995-7448

 

     
   

จ.ส.ต.พัฒนะ   หงษ์เวียงจันทร์

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (สายตรวจ จยย.)

เบอร์มือถือ :08-4631-4185

 
     
   

จ.ส.ต.วิชาญ   ปะสีระวิเส

ตำแหน่่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ  (สายตรวจ จยย)

เบอร์มือถือ :08-2092-1378

 
     
   

จ.ส.ต.คมสันต์   ด้วงมั่ง

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (งานสอบสวน)

เบอร์มือถือ :08-9743-1714

 
   

 

   

จ.ส.ต..นเรศ    ผิวเผือด

ตำแหน่ง  ผบ.หมู่งานป้องกันฯ (สายตรวจ)

เบอร์มือถือ :08-0110-3753

 
     
     
   

ส.ต.อ.ธิรวัฒน์     อินทรีย์วงศ์

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(ไปช่วยราชการ.)

เบอร์มือถือ : 08-9671-6697

 

   

 

   

ส.ต.อ.นนทชัย    ภิรมย์ขาว

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(สายตรวจ จยย.)

เบอร์มือถือ : 09-5832-9574

 

 

 

 

                                       

ส.ต.อ.พิเชษฐ์     จิรวราพร

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(ไปช่วยราชการ.)

เบอร์มือถือ : 08-7754-7920

                                                             

   
 

 

ส.ต.อ.ธีรพันธ์    นิธิสรรพศิริ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(งานสอบสวน)

เบอร์มือถือ : 08-9179-3332

   
   

ส.ต.ท.ธนวันต์    ตรีสุคนธ์

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-3157-6567

   
   

 

ส.ต.ท.อรรถสิทธิ์  เหลืองวัฒนวิไล

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-2728-7274

 

 

   

ส.ต.ท.สุทธิเกียรติ  ใจยะสุ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-8626-6630

 

 

   

ส.ต.ท.สรวิชญ์    จำเล

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-1383-9651

   
 

 

ส.ต.ท.สุนทร   รื่นชล

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-2244-9259

   
   

ส.ต.ท.พงศ์พันธ์  เอี่ยมชำนาญ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 08-8294-2477

   
 

 ส.ต.ท.ศักดิ์นรินทร์  โครตพัฒน์

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ : 090 193 2342 

   
   

ส.ต.ท.อัฐกร  โยธาฤทธิ์

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ(ปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวน่)    

เบอร์มือถือ : 061 142 3009                                                              

   
   

 ส.ต.ท.ภาคภูมิ  คำใบ

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ

เบอร์มือถือ :  

   
   

ส.ต.ท.วิศิษฎ์   กุหลาบแก้ว

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ( สวน่)    

เบอร์มือถือ 081 939 5758

   

ส.ต.ท.พุทธิพงศ์   รงค์ประเสริฐกุล

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ 

เบอร์มือถือ 087 767 5963

 

 

ส.ต.ท.ยศพัทธ์   วุฒิวัฒนา

ตำแหน่ง ผบ.หมู่งานป้องกันฯ 

เบอร์มือถือ 087 767 5963

 

   
   

นายเพชร   สายลือนาม

ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่

เบอร์มือถือ : 099 657 1597

   
   
   

 

   

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ธุรกิจรักษาความปลอดภัาย