ผู้บริหาร

พ.ต.อ.กฤศ   จันทร์สว่าง

ผกก.สภ.สองพี่น้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

8766345
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3747
3536
10341
8729481
72778
111682
8766345

Your IP: 3.231.228.109
Server Time: 2019-10-22 22:20:05

กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง

ทเบียนประวัติคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง

 

 พ.ต.อ.กฤศ        จันทร์สว่าง

ตำแหน่ง     กต.ตร.สภ.สองพี่่น้อง (โดยตำแหน่ง)                                   

                   

นายสมโชค   วณิชชาพลอย

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง(โดยตำแหน่ง) (แทน นายอำเภอสองพี่น้อง)

 

พ.ต.ท.กิตติพงษ์  บุญรอด

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง(โดยตำแหน่ง/งานสืบสวน)

 

พ.ต.ท.มองศักดิ์  มูลละออง

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง(โดยตำแหน่ง)/งานป้องกันปราบปราม)/เลขานุการ

 

 พ.ต.ท.สุวิทย์  ทองพนัง

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง(โดยตำแหน่ง/งานสอบสวน)

 

 พ.ต.ท.พรชัย   ภิรมย์ดา

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง(โดยตำแหน่ง/งานจราจร)

 

 นายวิโรจน์   คณูวัฒนา

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง(นายกเทศมนตรีจากการเลือก)

 

 นางวัชรีณ์   นิ่มอนงค์

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง(นายก อบต.จากการเลือก)

 

 นายสิริพงศ์   ฤทธิเผ่าพัีนธ์ุ

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง(กำนัน จากการเลือก)

 

 ด.ต.มานพ  รานไพร

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน)

 

 นายประยุทธ   พันธ์ุบัว   

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ขรก.จากการคัดเลือก)

 

 นายสุรเชษฐ์  แก้วปาน

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ขรก.จากการคัดเลือก)

 

 นายชัยชาญ   โพธิ์แจ่ม

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ขรก.จากการคัดเลือก)

 

นายทรงธรรม  ตระกูลโอสถ

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก) 

 

นายทวีศักดิ์  รอดโรคา

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก) 

 

 นายชาตรี่  สุขสถาวรพันธุ์

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก) 

 

 นายบุญชู   แตงอ่อน

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก) 

 

 นายสมพงษ์   แซ่เตียว

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก) 

 

 นายเทพธนาวัจน์   น้อมบุญลือ

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก) 

 

นายศักดิ์ศิริ   มหาดำรงค์วัฒน์

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)  

 

นายสุรชัย   สุขสถาวรพันธ์

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)                  

     

นายเสรี   โพธิพันธุ์

ตำแหน่ง  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง (ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก) 

 

พ.ต.ท.ธวัช   แสงสว่าง

ตำแหน่ง  ผู้ช่วย เลขานุการ  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง  

 

ร.ต.อ.สมบัตร   ค้ายาดี

ตำแหน่ง  ผู้ช่วย เลขานุการ  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง 

 

ด.ต. สายันต์   ศรีชมภู

ตำแหน่ง  ผู้ช่วย เลขานุการ  กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง  

 
   

 

 

 

 
   
   

 

   

                                       

                         

 

                                                   

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ธุรกิจรักษาความปลอดภัาย